Organisation

Interfolk er en non-profit forening baseret på enkeltpersoner,

der deler en interesse for den grundtvigske tradition for fri folkeoplysning samt de brede europæiske oplysnings- og dannelsestraditioner.

Foreningen blev stiftet i 2008 og administrerer Institut for civilsamfund, der arbejder med forskning, udviklingsprojekter, kurser og debat aktiviteter og andre kulturelle aktiviteter - i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Aktiviteterne vægter netværk og samarbejde med andre foreninger og institutioner fra den frie folke-oplysning, det idebetonede foreningsliv og det frivillige kunst- og kulturområde, fordi multilaterale og tværnationale partnerskaber kan fremme nytænkning, nye former for aktiviteter, en bredere kontaktflade samt flere finansieringsmuligheder.

Interfolk er medlem af følgende tværnationale organisationer: 

The Baltic Sea NGO Network Denmark (former Danfø) - see the website

Baltic Network for Adult Learning (BNAL) - see the website

International Platform for Citizen Participation (IPCP) - see the website

Amateo - European Network for Active Participation in Cultural Activities - see the website
Asger Jorn og Guy Debord: 

Copenhague, Conseiller technique pour le detournement, 1957 

Henry David Thoreau


Daguerreotypi,

1856

"Vi har så travlt med at få lavet en telegraflinie mellem Maine og Texas; men måske har hverken Maine eller Texas noget vigtigt at meddele."


Walden - Livet i skovene, 1854
Horkeimer & Adorno

Max Horkheimer (til venstre)), Theodor Adorno (til højre), og Jürgen Habermas (i baggrunden), 1965 i Heidelberg


”Propaganda for forandring af verden, sikke noget sludder! Propaganda gør sproget til et instrument, en løftestang, en maskine.”


Oplysningens dialektik, 1947