Tools

Tools til læringsvurdering

Udvikling af spørgerammer og online værktøjer til dokumentation af læringen i folkeoplysning og foreningsliv er et centralt område for Interfolk.


Formålet er at udvikle nye metoder og værktøjer til at vurdere udbyttet af den ikke-formelle og uformelle læring inden for folkeoplysning og foreningsliv. Disse metoder bygger på et udvidet syn på læring som bestående både af dannelse, kundskaber og kompetencer.

Det fælles sigte for de forskellige udviklingsopgavert er at fremme en humanistisk og dannelses-orienteret forståelse af livslang læring inden for folkeoplysning og foreningsliv i det civile samfund.

De forskellige udviklingsopgaver omfatter

2009: Udvikling af et e-learning værktøj til dokumentation af højskoleelevers læringsudbytte  i samarbejde med Esbjerg Højskole. se dansk spørgeramme ved start af højskoleopholdet her

samt dansk spørgerammen ved afslutningen af højskoleopholdet her.

2010: Spørgerammer til dokumentation af værdier og læringsudbytte i de frivillige kulturelle organisationer i samarbejde med Kulturelle Samråd i Danmark. Den udviklede spørgeramme er beskrevet i projektrapporten: "Den frie kultur"

2011: Spørgerammer og syv nordiske online-tools til vurdering af læringen i folkeoplysnig og foreningsliv, der blev udviklet i et  toårigt Nordplus Voksen projekt. For mere information om Nordplus projektet og den afsluttende Nordplus rapport "Dannelse, kundskaber og kompetencer" - se hjemmesiden for NOVA-projektet her.  For at prøve de forskellige online tools, besøg NOVA - Nordic tools for learning.

2011: Spørgerammer og en serie af online tools til dokumentation af personlig og organisatorisk læring i amatørkulturen, der blev udviklet i et toårigt Grundtvig multilateralt projekt. For mere information om de udviklede e-learning værktøjer og de tre projekt udgivelser - se hjemmesiden for LOAC-projektet her. For at prøve de forskellige online tools, besøg LOAC - Learning Outcome of Amateur Culture.

2012: Udviklingen af spørgeramme til dokumentation af det eksistentielle læringsudbytte for studerende på Nordfyns Folkehøjskole. For mere information - se den udviklede spørgeramme her: Dansk udgave - English edition

Munch-Petersen: Rød sommerfugl, 1935

Pico Della Mirandola

”Vi har hverken skabt dig som et himmelsk eller et jordisk, hverken som et dødeligt eller et udødeligt væsen for at du som din egen skulptør og kunstner med frihed og ære kan skabe dig den form du sætter højest”.


Menneskets værdighed, 1487Auguste Rodin: Nøgen kvinde

set forfra, bagoverbøjet og med spredte ben


Søren Kierkegaard


Tegning af hans fætter,  Niels Christian Kierkegaard, 1840"For friheden kæmper jeg derfor … jeg efterlader dig ikke formue, ikke titler og værdigheder; men jeg véd, hvor der ligger en skat begravet, der kan gøre dig rigere end hele verden, og denne skat er (..) nedlagt i dit eget indre: det er et enten-eller. eller."


Enten-Eller, 1843