Institut

Institut for Civilsamfund blev etableret i januar 2008 med

Hans Jørgen Vodsgaard som initiativtager og leder.


Instituttet aktiviteter omfatter  undersøgelser, forskning, udviklingsprojekter, kurser og debat samt andre kulturelle aktiviteter - i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.


Mere information om Hans Jørgen Vodsgaard kan finds nedenfor:

Curriculum Vitae (dansk udgave) - se her »

Projektarbejde inden for folkeoplysning og frivillig kultur (dansk udgave) - se her »

Publikationer inden for folkeoplysning og frivillig kultur (dansk udgave) - se her  »


Flere artikler af Hans Jørgen Vodsgaard kan ses på vodsgaard.dk


Arthur Dove: Distraction, 1928

Hal Koch

"Demokrati er en livsform. Det er ikke et een gang opnået resultat, men en opgave, som stadig skal løses på ny."


Hvad er demokrati, 1945
Karl Popper


”Skønt historien ikke har nogen mål, kan vi pånøde den vore mål; og selv om historien ikke har nogen mening, kan vi give den en mening.”


The Poverty of Historicism, 1957

.