Debat

Debat- og foredragsvirksomhed er en vigtig aktivitet for Interfolk - i en dansk, nordisk, baltisk og bredere europæisk sammenhæng.


Disse debataktiviteter omfatter udgivelse af artikler, foredrag, oplæg, workshops og anden kursusvirksomhed.

 

Et bredt udvalg af artikler kan læses og downloades i undermenuen - artikler

Et bredt udvalg af talepapirer og powerpoint præsentationer kan ses og downloades i undermenuen - presentations

Et udvalg af kursusprogrammer kan ses og downloades i undermenuen - courses


Der også mulighed for frit at downloade artikler og power points om emner indenfor folkeoplysning og foreningsliv, som Interfolks leder, Hans Jørgen Vodsgaard har udgivet.  Find flere artikler og power points på vodsgaard.dk


Det er tilladt at kopiere og citere efter aftale med forfatteren til ikke kommercielt brug.

Rothko: Central green, 1949

Friedrich von Schiller

”Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske.”


Menneskets Æstetiske opdragelse, femtende brev, 1793


Lundstrøm: Det andet bud, 1918


Jean-Jacques Rousseau

"At give afkald på frihed er at give afkald på at være et menneske og at opgive vores rettigheder såvel som vores pligter."