Om

Det er Interfolks mål at bidrage til at fremme fri oplysning, frivilligt foreningsliv og frie kulturelle aktiviteter i civilsamfundet. 

Interfolk er en non-profit organisation baseret på enkeltpersoner, der deler en interesse i såvel den grundtvigske tradition for fri folkeoplysning som de bredere europæiske pædagogiske traditioner for dannelse og oplysning.

Aktiviteterne omfatter forskning, undersøgelser og udviklingsprojekter, seminarer og debat samt andre kulturelle aktiviteter i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

 

Partnerne i samarbejdet kommer især fra den frie folkeoplysning, det uafhængige foreningsliv og den frivillige kunst og  kultur i civilsamfundet.

 

En præsentationsfolder kan downloades her.

Miro: The Wall of the Moon, 1958

Václav Havel


"Det bliver stadig mere klart, at hvad mennesker behøver for at opføre sig fornuftigt på denne planet er netop uddannelse; uddannelse i den videste betydning af ordet, uddannelse som en livslang modning, som en refleksion af verden (..) som en livslang rejse til visdom. "

 

Havels Video-hilsen til åbningen af ​​Nordisk- Europæisk Akademi, oktober 2005

 

Se og hør Havels video-hilsen her.


Jürgen Habermas


"Befrielsen fra sult og møj-sommelighed konvergerer ikke nødvendigvis med befrielsen fra trældom og fornedrelse, for der eksisterer ikke nogen udviklingsautomatik mellem arbejde og interaktion."


Theorie des kommunikativen Handelns, 1981

.