Projekter

Interfolk

Institute for Civil Society

Projekter og udviklingsopgaver

Udviklingsprojekter og undersøgelser er det vigtigste aktivitetsområde - i en dansk, nordisk, baltisk og europæisk sammenhæng.

 

Projektaktiviteterne vægter netværk og samarbejde med andre foreninger og institutioner fra den frie folkeoplysning, det idebetonede foreningsliv og det frivillige kunst- og kulturområde, fordi multilaterale og tværnationale partnerskaber kan fremme nytænkning, nye former for aktiviteter, en bredere kontaktflade samt bedre finansieringsmuligheder.

 

 • 2006 -2007: Koordinator for toårigt Nordplus Voksen kortlægningsprojekt af efteruddannelsesaktiviteter med et alment sigte inden for nordisk folkeoplysning og frivillige foreninger. Støttet af Nordisk Ministerråd og tipsmidler.
 • 2008 – 2010: Ansvarlig for en større dansk udviklingsopgave om dokumentation af værdier og mål i de frivillige kulturelle organisationer i samarbejde med Kulturelle Samråd i Danmark. Støttet af det danske Kulturministerium og Tipsmidler.
 • 2009: Udvikling af et e-learning værktøj til dokumentation af højskoleelevers læringsprofil i samarbejde med Esbjerg Højskole. Støttet af Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.
 • 2009 – 2011: Koordinator for toårigt Nordplus Voksen udviklingsprojekt om validering af læringsudbyttet i nordisk folkeoplysning og foreningsliv. Interfolk var koordinator organisation i samarbejde med syv partnere fra de nordiske og baltiske lande. Støttet af Nordisk Ministerråd. For mere information om de udviklede e-learning værktøjer samt Nordplus rapporten "Dannelse, kundskaber og kompetencer" - se hjemmesiden for NOVA-projektetet her.
 • 2009 – 2011: Koordinator for toårigt Grundtvig multilateralt udviklingsprojekt om validering af læringen indenfor amatørkunst og frivillig kultur. Interfolk var koordinator organisation i samarbejde med fire europæiske nationale organisationer for amatørkulturen. Støttet af EUs Executive Agency (EACEA). For mere information om de udviklede e-learning værktøjer og de tre projekt udgivelser - se hjemmesiden for LOAC-projektet her.
 • 2009-2011: Partner i treårigt Nordplus udviklingsprojekt om anvendelse af livshistorier og narrative metoder i det folkeoplysende arbejde. Letlands nationale organisation for livshistorier var koordinator og Interfolk var partner sammen med syv andre nordisk-baltiske organisationer. Støttet af Nordisk Ministerråd. For mere information - se hjemmesiden for Oral History-projektetet her.
 • 2012: Ansvarlig for udviklingen af spørgeramme til dokumentation af det eksistentielle læringsudbytte for studerende på Nordfyns Folkehøjskole. For mere information - se den udviklede spørgeramme her: Dansk udgave - English edition
 • 2012 – 2014: Koordinator for toårigt Grundtvig Læringspartnerskab om kunstbaseret læring og aktiv aldring. Interfolk er koordinator organisation i samarbejde med fem europæiske organisationer for amatørkunst og frivillig kultur. Støttet af det danske kontor for Grundtvig programmet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. For mere information - se hjemmesiden for ART-AGE projektet her.
 • 2013 - 2015: Koordinator for toårigt Nordplus Voksen udviklingsprojekt med titlen "Culture guides for Active Ageing" med partnere fra den frivillige kultur og folkeoplysning i Denmark og de tre Baltiske Stater. Interfolk varetager projektstyring. Støttet af Nordisk Ministerråd. Det nye Nordplus projekt etablerer en hjemmeside i efteråret 2013. Se hjemmesiden for Nordplus projektet her.
 • 2013-2015: Koordinator for toårigt Grundtvig multilateralt udviklingsprojekt med titlen "Culture Guides for maginalised social Groups". Interfolk er koordinator organisation i samarbejde med fem europæiske nationale organisationer for den frivillige kunst & kultur og folkeoplysningen. Støttet af EUs Executive Agency (EACEA). Se hjemmesiden for GUIDE projektet her.
 • 2016: Koordinator for etårigt pilot projekt med titlen "Arts and Culture on the Nordic Edge" (AMARE). Støttet af Nordisk Kulturkontakts Kultur og kunst program/Capacity development - se hjemmesiden for AMARE pilot projektet her.
 • 2016 - 2018: Koordinator for tre-årigt NGO udviklingsprojekt med titlen “Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas” (LEVER). Støttet af Nordisk Ministerråds NGO program for Østersøområdet- se hjemmesiden for LEVER projektet her.
 • 2016 - 2018: Parrtner i to-årigt Erasmus+ strategic partnership med titlen“Develop curricula and training programmes for culture volunteers”(SPAR). Støttet af Erasmus+ programmet.
 • 2016 - 2018: Partner i to-årigt Nordplus Adult Development projek med titlen "Curricula and training for culture volunteers in sparsely populated areas (SPARK)" supported by the Danish Agency of Higher Education.
 • 2017 - 2018: Coordinator of the 18 months NGO project, entitled “Nordic and Russian NGOs building bridges (BRIDGES)” supported by the Nordic Council of Ministers’ Open Call for co-operation with Northwest Russia. See the website of the BRIDGES project here.
 • 2017 - 2019: Initiating and partner in a two year Erasmus+ strategic partnerships, entitled “Bridging social capital by participatory and co-creative culture (BRIDGING), supported by the Danish Erasmus+ programme. See the website of the BRIDGING project here.
 • 2017 - 2021: Member of the documentation & research team at the 4-year Network project 'ARTS TAKE PART', applied by AMATEO, the European network for Active Participation in Cultural Activities, which has been supported by the Creative Europe Programme, the Cultural Networks strand. See the wesite of AMATEO here.
 • Aug 2018 – July 2020: Coordinator of the 24 months Nordplus Adult development project, entitled “Co-creative cooperation with culture volunteers and managers (CO-OP)”, supported by the Danish Agency of Higher Education.
 • Sept 2018 – Jan 2020. Coordinator of the 17 months Erasmus+ strategic partnerships, development of innovation, entitled “Co-creative cooperation in the field of culture and heritage (Co-creation)”, supported by the Danish Erasmus+ Agency, the Danish Ministry of Higher Education and Science.
 •  

Mondrain: Komposition VII, 1913

Friedrich von Schiller

 

Portræt af

L. Simanowitz,

1805

 

 

 

 

"Æstetiske oplevelser er fundamentale for den harmoniske udvikling af såvel samfundet som den enkelte."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O´Keeffee, Light coming on the plains II,

1917

 

Ove Korsgaard

 

”Det er ikke længere forestillingen om en sammenhæng mellem folkelig oplysning og det nationale demokrati, men voksenuddannelse og den globale økonomi, der præget de nye tanker om livslang uddannelse”.."

 

Oplysning og demokrati, 1998

 

Copyright © All Rights of Texts Reserved Interfolk, Institue for Civil Society, DK-5500 Middelfart